Reklamacija

Ariete > Reklamacija

Pod reklamacijom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača podrazumeva se da potrošač uoči postojanja nesaobraznosti robe o tome obavesti prodavca. Potrošač je dužan da se pridržava svega što je navedeno u uputstvu u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl. Potrošač ima pravo da kupljenu robu reklamira ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od dve godine od momenta prelaska rizika na potrošača (posle momenta predaje kupljene robe potrošaču), ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru (prodaja „robe sa greškom“).

Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača postoji ukoliko prodata roba nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano u uputstvu.

U cilju unapređenja vašeg poverenja kada je u pitanju kupovina putem Interneta REFOT B d.o.o. nastoji da postupak reklamacije maksimalno pojednostavi.

Bitna napomena:

Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda, kao kupac ste dužni da prijavite u roku od 24h od prijema robe. Primljenu robu ste dužni da proverite po prijemu i ako je došlo do greške, potrudićemo se da je u najkraćem roku ispravimo. Ukoliko na proizvodu ima vidljivih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, savetujemo da takvu pošiljku ne preuzimate.

 

Neispravna roba

U slučaju da je isporučena roba neispravna molimo Vas da nam pošaljete e-mail sa naslovom REKLAMACIJA na ariete@refot.com ili da nas kontaktirate telefonom na broj +381 11 308 70 04  kako bi u najbržem mogućem roku mogli da odreagujemo na vaš zahtev.

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu. Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje:

  • Nemojte potpisati prijem pošiljke.
  • Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.
  • Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), odbijte prijem pošiljke, i kontaktirajte nas na ariete@refot.com ili telefonom na broj +381 11 308 70 04 kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.
  • Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu ili da ste dobili proizvod koji nije u saglasnosti sa poručenim ili je oštećen ili ne radi obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena.

 

Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod, i sliku pošaljete na e-mail adresu ariete@refot.com Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail na adresu ariete@refot.com uz potrebne podatke kao što su:

  • Broj Vašeg računa-otpremnice
  • Šifru artikla koji želite da reklamirate
  • Opis problema koji imate
  • Slika oštećene ambalaže i/ili proizvoda

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije elektronskim putem, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

 

Prva upotreba

 

Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite nesaobraznost, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete tačan opis problema i vaš kontakt poslati na e-mail adresu ariete@refot.com ili nas kontaktirati telefonom na broj +381 11 308 70 04.

 

ODUSTANAK OD KUPOVINE (UGOVORA NA DALJINU)

 

Ukoliko niste zadovoljni nekim artiklom (i ako se ne radi o kvaru), svoj odustanak od kupovine možete izjaviti, bez navođenja razloga za odustanak, pod sledećim uslovima:

  • Da nije prošlo više od 14 dana od dana prijema artikla koji ste poručili
  • Da nam ga vratite nekorišćenog, u originalnom stanju, u orginalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom.

 

Molimo Vas da nam obrazac za odustanak od kupovine pošaljete na e-mail ariete@refot.com ili da nas kontaktirate telefonom na broj +381 11 308 70 04.

Prilikom vraćaja robe kupac je u obavezi da priloži uz obrazac o odustajanju od kupovine i račun/otpremnicu. E-mail koji se odnosi na odustajanje od ugovora o kupovini mora imati navedeno: broj vašeg računa/otpremnice, šifru arikla koji vraćate.

Izjavu o odustanku od kupovine tj. ugovora na daljinu dostavljate popunjavanjem i potpisivanjem sledećeg obrasca:

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD KUPOVINE koji možete preuzeti OVDE

 

Nakon primljenog zahteva za odustanak od kupovine, kontaktiraćemo vas kako bismo vam potvrdili prijem.

Aktikal od koga odustajete neophodno je dostaviti na adresu Milošev Kladenac 9g, 11 000 Beograd i to na način da bude adekvatno upakovan jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca. Troškove vraćanja artikla snosi kupac.

Čim artikal stigne kod nas, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju a povraćaj novca uključujući i troškove isporuke, koje ćemo izvršiti u roku od 14 dana od dana kada smo primili obrazac za odustanak koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Refot B d.o.o. nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

 

Zamena artikala

Ukoliko ste nakon prijema artikla konstatovali da želite da ga zamenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nam vaš zahtev pošaljete u roku od 14 dana od dana prijema artikla,  e-mal na ariete@refot.com ili da nas kontaktirate telefonom na broj +381 11 308 70 04.

Nakon primljenog zahteva za zamenu artikla, kontaktiraćemo vas kako bismo vam potvrdili prijem i dogovorili dalju proceduru.

Aktikal koji želite da zamenite neophodno je dostaviti na adresu Milošev Kladenac 9g, 11 000 Beograd i to na način da bude adekvatno upakovan jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca.

Čim artikal stigne kod nas, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i uveravamo vas da ćemo zamenu artikla izvršiti u što kraćem roku a najduže u roku od 14 dana od dana kada smo primili zahtev za zamenu. Troškove transporta u slučaju zamene robe snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal. Ukoliko je zamenski artikal sa višom ili nižom cenom od artikla koji se menja, potrebno je da potrošač izvrši doplatu u slučaju više cene ili da trgovac vrati razliku novca u slučaju kada zamenski artikal ima nižu cenu.

REFOT B d.o.o. je u obavezi da najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja nekog od zahteva, odgovori pisanim ili elektronskim putem potrošaču, dok je u slučaju prihvatanja izjavljenih zahteva u obavezi da po zahtevu potrošača postupi u roku koji ne može biti duži od 15 dana od podnošenja zahteva.

 

Povraćaj novca

Po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, REFOT B d.o.o. će izvršiti povraćaj uplate novca koji je primio. REFOT B d.o.o. je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Povraćaj novca će biti izvršen koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim u slučaju kada se kupac izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Refot B d.o.o. nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.